müdahalecilik

« Sözlük Dizinine Dön

Devletin ekonomiye hem düzenleyici bir kurum, hem de iktisadi bir aktör olarak katılımını öngören yaklaşım.

İngilizcesi:
interventionism
« Sözlük Dizinine Dön