Musevilik

« Sözlük Dizinine Dön

İlkelerini Hz. Musa’nın getirdiği semavi din. bkz. din, İslam, Hristiyanlık.

İngilizcesi:
Judaism
« Sözlük Dizinine Dön