mutlak üstünlükler teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Uluslararası serbest ticaretin, ticarete katılan her ülke için yararlı olacağını, ülkelerdeki mutlak maliyetlerin farklılığına dayandırarak açıklayan kuram. Modern iktisadın kurucusu ve Klasik okulun öncüsü kabul edilen A. Smith tarafından geliştirilen kurama göre, dış ticaret, malların üretim maliyetinin farklılığından doğar. Bu nedenle, eğer bir ülke ucuz maliyetle üretebildiği mallarda uzmanlaşarak bu malları ihraç eder, karşılığında başka ülkelerde daha ucuza üretilen malları ithal ederse, dış ticaretten kârlı çıkar. bkz. karşılaştırmalı üstünlük kuramı.

İngilizcesi:
theory of absolute advantages
« Sözlük Dizinine Dön