Salt. Zaman, mekan veya duruma bağlı olmayan, zamanla değişmeyen. Varlığı başka varlıkların varlığı ile sınırlı olmayan. Kaynağını bizatihi kendinden alan; izafiyete konu olmayan.

İngilizcesi:
absolute