nesnel idealizm

« Sözlük Dizinine Dön

Özne ve nesnenin eşit şekilde mutlak olanın birer tezahürü olduğunu öne süren felsefi görüş.

İngilizcesi:
objective idealism
« Sözlük Dizinine Dön