nesnellik

« Sözlük Dizinine Dön

Objektivite. 1. Öznenin sınırlılık ve kısıtlılıklarının üstünde yer alan, bireyüstü gerçeklik. 2. Bilgi üretim sürecinde bireyin veya grubun tercih, önkabul, önyargı ve değer yargılarını doğrulamak veya yanlışlamak gibi bir amaç taşımayan, sadece var olanı tespit amacına yönelik bilgi elde etme tavrı. Sağlam ve güvenilir bilgi elde etmeyi nesnellik şartına bağlayan yaklaşıma da nesnelcilik denir. bkz. öznellik.

İngilizcesi:
objectivity
« Sözlük Dizinine Dön