niceliksel yöntem

« Sözlük Dizinine Dön

Anket, idari kayıt veya uzaktan algılama, kamera kaydı, sıklık sayımı gibi istatistiksel çözümlemeye konu olabilecek şekilde sayısallaştırılabilecek biçimde veri toplama yöntemi. bkz. niteliksel yöntem, niceliksel araştırma, niteliksel araştırma.

İngilizcesi:
quantitative method
« Sözlük Dizinine Dön