normal kâr

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir ürünün satış gelirinin üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin piyasa değerlerini aşmadığı, yani firmanın piyasada kalmasını sağlayacak en düşük kâr oranı. 2. Tam rekabet piyasasında, kaynakları bu sektörde kullanmanın fırsat maliyeti (örtük maliyetler) de dikkate alındığında, toplam hasılatın toplam maliyete eşit olduğu, muhasebe kârının sıfır olduğu durum.

İngilizcesi:
normal profit
« Sözlük Dizinine Dön