normal mallar

« Sözlük Dizinine Dön

Gelir düzeyi yükselirken tüketim miktarı da artan, dolayısıyla gelir esnekliği pozitif olan mallar. Gelir düzeyi ile talepleri arasında doğru orantının bulunduğu bu tür mallara üstün mallar da denir. bkz. aşağı mallar.

İngilizcesi:
normal goods
« Sözlük Dizinine Dön