nüfus

« Sözlük Dizinine Dön

Bir şehir, bölge, ülke veya benzeri bir başka yerleşim biriminde yaşayan insan sayısı. Nüfusun üzerinde barındığı yerleşim biriminin yüzölçümüne oranına, yahut bir bölgede kilometrekare başına düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu; nüfusun her yıl gösterdiği yüzde değişime nüfus artış hızı; ölüm oranının düşmesi veya doğum oranının artması sonucu nüfus artış hızının çok yüksek olması dolayısıyla nüfusun kısa sürede katlanarak artmasına nüfus patlaması; genellikle 15-65 yaş kategorisinde bulunan ve üretim faaliyetinde aktif olarak yer alabilecek, çalışmaya ve üretmeye gücü yeten insanlardan oluşan nüfusa aktif nüfus veya çalışma çağındaki nüfus; söz konusu yaş kategorisi dışında kalan, henüz üretme çağına gelmemiş küçük yaştaki insanlar ile çalışma ve üretme yeteneğini yitirmiş insanlardan oluşan nüfusa aktif olmayan nüfus; bir kişinin beslemek zorunda olduğu ortalama kişi sayısına nüfusun bağımlılık katsayısı; fazla nüfusun millî gelirdeki artışı eriteceği, dolayısıyla kalkınmayı engelleyeceği gerekçesiyle nüfus artış hızının düşürülmesi ve çocuk sayısının belirli bir sayıyı aşmaması yönünde yürütülen sosyal, iktisadi ve kültürel faaliyetlere de nüfus planlaması veya aile planlaması denir.

İngilizcesi:
population
« Sözlük Dizinine Dön