obsesif-kompülsif kişilik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Toplumsal normlara ve vicdani kurallara aşırı derecede bağımlılık özelliği gösteren davranış biçiminin baskın olduğu kişilik türü. 2. Bir şeye, çoğunlukla da geçmişte yaşadığı olumsuz bir hadiseye aşırı derecede kafayı takan, sürekli olayın etkisini yaşayan ve günlük faaliyetlerini normal yapamaz duruma gelmiş olan kişilik.

İngilizcesi:
obsessive-compulsive personality
« Sözlük Dizinine Dön