ödemeler dengesi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülkenin belirli bir dönemde diğer ülkelerle girdiği tüm iktisadi ilişkilerin sistematik bir biçimde dökümünün yapıldığı ve söz konusu ülkenin o dönemdeki uluslararası iktisadi ilişkilerinin nitelik ve boyutlarını, gelir-gider ya da borç-alacak dengesi şeklinde gösteren bilanço. Bilançonun aktif kısmında, ülkeye döviz girdisi sağlayan tüm işlemler (mal ve hizmet ihracı, tek yanlı transfer girişleri ve sermaye girişleri); pasif tarafında ise ülkeden döviz çıkışına neden olan tüm işlemler (mal ve hizmet ithalatı, tek yanlı transfer çıkışları ve sermaye çıkışları) yer alır. Muhasebe sistemi gereği iki taraf her zaman eşit olduğu, bir dengesizlik söz konusu olmadığı için aslında “ödemeler dengesi” yerine “ödemeler bilançosu” demek daha doğru iken, “galât-ı meşhur” olarak “ödemeler dengesi” terimi daha yaygın biçimde kullanılmaktadır.

« Sözlük Dizinine Dön