ödenek

« Sözlük Dizinine Dön

1. Yasama organının bütçe yoluyla yürütme organına verdiği harcama izni. 2.Belirli bir işin yapılabilmesi için ayrılmış para; belirli amaçların gerçekleştirilmesine tahsis edilmiş finansal kaynaklar, tahsisat. 3. Maliyetlerde ve satış fiyatlarında düşüş sağlamak için kamu sektörü veya özel sektörde belirli malların üreticilerine yahut satıcılarına devletçe ödenen para.

İngilizcesi:
allowance
« Sözlük Dizinine Dön