olağanüstü hal

« Sözlük Dizinine Dön

Savaş, seferberlik, doğal afetler veya özellikle ülke bütünlüğünü tehdit eden ideolojik örgütlenme ve çeşitliliğin arttığı durumlarda, sıkıyönetime benzer biçimde, bazı hak ve özgürlüklerin kullanımının sınırlanarak, güvenlik güçlerinin yetkilerinin artırılmasını öngören yönetim biçimi. bkz. sıkıyönetim.

İngilizcesi:
extraordinary situation/state of emergency
« Sözlük Dizinine Dön