oligopol

« Sözlük Dizinine Dön

Bir malın çok sayıda alıcısı karşısında sınırlı sayıda satıcısının bulunduğu; arzın az sayıda firma tarafından kontrol edildiği ve firmaların karar alma süreçlerinin birbirine bağımlı olduğu piyasa türü. bkz. tekel, düopol, düopson, oligopson.

İngilizcesi:
oligopoly
« Sözlük Dizinine Dön