olumsuzlama

« Sözlük Dizinine Dön

Yadsıma. Değilleme. Bir mantıksal ifadede özneyi niteleyen yüklem ile özne arasındaki ilişkinin olumsuz olması. bkz. olumlama.

« Sözlük Dizinine Dön