onama yanlılığı

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanların, inançlarını destekleyen kanıt ve yorumları seçerek onlara daha fazla önem ve öncelik verme; buna karşılık inançlarına aykırı delilleri ise göz ardı etme veya yok sayma eğilimleri sonucu ortaya çıkan yanlılık. bkz. deneyci yanlılığı, yanlılık.

İngilizcesi:
confirmation bias
« Sözlük Dizinine Dön