öncül

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir akıl yürütme sürecinde öznenin dayandığı temel önermelerden her biri. 2. Bir çıkarsamaya dayanarak oluşturulan cümle, ifade veya önerme. 3. Yeni bir argüman ileri sürebilmek için önceden belirtilen, varsayılan, yeni ileri sürülecek argümana dayanak teşkil eden önerme.

İngilizcesi:
premise
« Sözlük Dizinine Dön