öndeyi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Var olan bilinçsel genelleme ve yasalardan hareketle, gelecekte meydana gelecek ilişki, olay ve olguların biçim veya niteliklerine ilişkin şimdiden yapılan çıkarsama. 2. Kimi süreçlerin geçmişte izlediği seyre bakarak, gelecekte izleyeceği seyre ilişkin olarak yapılan kesin tahmin veya öngörü.

« Sözlük Dizinine Dön