önerme

« Sözlük Dizinine Dön

1. Mantıksal olarak bir konuda, doğru veya yanlış olarak nitelenebilen bir yargı içeren, bir durumu, özelliği veya niteliği onaylayan yahut yadsıyan cümle. 2. Özne, yüklem ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi gösteren bağlaçtan oluşan basit cümle.

İngilizcesi:
proposition
« Sözlük Dizinine Dön