ontolojik pluralizm

« Sözlük Dizinine Dön

Varlıkbilimsel çoğulculuk. Evrenin yaratılması, varoluş sürecinin işlemesi ve varlıkla ilgili kategorilerin ortaya çıkışında tek belirleyicinin değil, birden çok faktörün rol oynadığını kabul eden anlayış. Varoluşu ve varlığı nihai noktada birden çok unsurla temellendirme.

İngilizcesi:
ontological pluralism
« Sözlük Dizinine Dön