önyargı

« Sözlük Dizinine Dön

Peşin hüküm. 1. Herhangi bir konuyla ilgili yargıda bulunabilmek için gerekli asgari araştırma ve incelemeyi yapmadan, görüşlerini değiştirecek özellikteki tartışmalara girmeden önce sahip olunan yargı. 2. Bir kişi, nesne, bilgi veya kuruma karşı duygusal olarak takınılan olumlu veya olumsuz tutum. 3. İncelemeden, araştırmadan, tanımadan bir konu veya kişi hakkında benimsenen olumsuz tutum, düşünce veya varsayım.

İngilizcesi:
prejudice
« Sözlük Dizinine Dön