örgün eğitim

« Sözlük Dizinine Dön

Bir devletin vatandaşları için ilkokuldan üniversiteye kadar belirli esas ve şartlara bağlı olarak düzenlediği sistemli eğitim. bkz. yaygın eğitim.

İngilizcesi:
formal education
« Sözlük Dizinine Dön