örgütlenme özgürlüğü

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. özgürlük.

İngilizcesi:
freedom of association
« Sözlük Dizinine Dön