örnektip

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kategoride yer alacak özelliklerin bütününü ya da çoğunu kendinde barındıran en iyi örneği.

« Sözlük Dizinine Dön