otomatik mali istikrar sağlayıcı

« Sözlük Dizinine Dön

Konjonktürel daralmalarda, hükümetlerin iradi bir karar almalarına gerek kalmadan harcamaları artırıcı ve gelirleri azaltıcı, konjonktürel genişlemelerde ise harcamaları azaltıcı ve gelirleri artırıcı özellik gösteren vergi ve işsizlik ödemeleri gibi uygulamalar.

İngilizcesi:
automatic fiscal stabilizer
« Sözlük Dizinine Dön