öz

« Sözlük Dizinine Dön

Cevher. 1. Herhangi bir varlığın, değişmeler karşısında ona varlığını sürekli kılacak gücü veren kısmı. Bir şeyi kendisi yapan, ona özgü özeliklerini veren şey. Nesnelerin değişmeyen ve başka şeylerden ayırt edilmelerini sağlayan özellik. 2. Töz. Varlığı diğer varlıklara, zamana ve mekana bağlı olmadan var olan. bkz. özet.

İngilizcesi:
essence
« Sözlük Dizinine Dön