özel alan

« Sözlük Dizinine Dön

Sadece bir aileyi veya bir bireyi ilgilendiren,ortak bir düzenleme yapmayı gerektirecek düzeyde diğer insanları veya insan topluluklarını ilgilendirmeyen davranış, faaliyet veya düşünce. bkz. kamusal alan

İngilizcesi:
private sphere
« Sözlük Dizinine Dön