özel mal

« Sözlük Dizinine Dön

Maliyeti, tüketen veya kullanan kişilere tam olarak yansıtılabilen mal veya hizmet. Kamusal malların aksine rakipsizlik, bölünemezlik, dışlanamazlık özelliği ve bedavacılık sorununun söz konusu olmadığı, piyasanın rahatça üretebileceği mallar ve hizmetler. bkz. kamusal mal.

İngilizcesi:
private goods
« Sözlük Dizinine Dön