öznelcilik

« Sözlük Dizinine Dön

Subjektivizm. 1. Bütün değerlerin estetik, hukuk ve gerçeklik yargılarının, genelleme ve bilgilerin, onları üreten, kabul eden veya kullanan öznelerle kayıtlı olduklarını, bu nedenle nesnellik iddialarının bile öznellik boyutu taşıdığını ileri süren görüş. 2. “Kişiye göre”liğin insan olmanın kaçınılmaz kıldığı bir özellik olduğunu ve beşeri düzlemde mutlak objektifliğin imkansızlığını savunan felsefi yaklaşım. bkz. görecelilik, öznellik.

İngilizcesi:
subjectivism
« Sözlük Dizinine Dön