patriarki

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. ataerkillik.

« Sözlük Dizinine Dön