petrol ihraç eden ülkeler örgütü/ OPEC

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. OPEC

İngilizcesi:
organization of petroleum exporting countries/OPEC
« Sözlük Dizinine Dön