polimetri

« Sözlük Dizinine Dön

Siyasal verileri, istatistik veya matematiksel yöntemler kullanarak çözümleyip anlamlandırmayı ve bunlardan toplumun siyasal nabzı konusunda belirli sonuçlar çıkarmayı amaçlayan disiplin.

İngilizcesi:
polimetry
« Sözlük Dizinine Dön