politik iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

Ekonomi politik. Siyasal iktisat. Ekonominin kuralları ile siyasetin kurallarının belirlenmesi, iktisat ile siyasetin karşılıklı etkileşim süreci ve devletin ekonomideki rolünün açıklanıp irdelenmesini konu edinen disiplin. İktisat bilimi ile siyaset biliminin kesişim kümesi olarak da tanımlanabilecek politik iktisat, ekonomik yaşamın işleyişini belirleyecek köklü yasal ve yapısal değişikliklerin ancak siyasal karar mekanizmalarıyla yapılabileceği, dolayısıyla iktisat ve siyasetin kolay kolay birbirlerinden soyutlanamayacakları görüşüne dayanmaktadır.

« Sözlük Dizinine Dön