popüler kültür

« Sözlük Dizinine Dön

Tarihsel önem, derinlik veya süreklilik iddiası olmayan, hızlı üretilen ve çoğu zaman da hızlı kaybolan, eğitilmiş insanlar veya elitlerin değil, ortalama insanların sahip olduğu kültürel özellikler.

İngilizcesi:
popular culture
« Sözlük Dizinine Dön