popülizm

« Sözlük Dizinine Dön

Halkçılık. 1. Siyasal görüş ve ideolojisi ne olursa olsun, geniş halk desteği almayı amaçlayan tüm siyasal hareketlerin değişik yoğunlukta paylaştığı ve halk ile yönetim arasında aracılık işlevi gören siyasal kurum ve elitlerin ortadan kaldırılarak siyasal meşruluğun dolaysız yollarla halka dayandırılması gerektiğini öne süren siyasal retorik. 2. Geniş halk desteği sağlayarak seçimleri kazanmak, ya da halk nezdinde aşınan itibarını yeniden kazanmak için halkın hoşuna gidecek siyasal argümanlar kullanma ve kamu maliyesini zora sokma pahasına halka ekonomik avantajlar sağlama tavrı. Bu amaçla tasarımlanıp uygulanan siyasal ve iktisadi politikalara da popülist politika denir.

« Sözlük Dizinine Dön