post-Fordizm

« Sözlük Dizinine Dön

Fordist tek tip montaj hattına dayalı katı işbölümünü esas alan üretim tarzı yerine, işbölümünün esnekleştiği, sorumluluğun paylaşıldığı üretim tarzı yaklaşımı. bkz. Fordizm, Taylorizm, esnek istihdam, esnek üretim.

İngilizcesi:
post-Fordism
« Sözlük Dizinine Dön