postmodern feminizm

« Sözlük Dizinine Dön

Kadın sorununa postmodern bir çerçeveden yaklaşan, liberal, Marksist ve radikal feminizm başta olmak üzere tüm modernist feminist yaklaşımların kendilerine özgü büyük anlatılar sunduklarını ve bu yönleriyle diğer modernist yaklaşımlarla aynı paydada birleştiklerini ileri süren feminist yaklaşım. bkz. postmodernizm, feminizm, modernizm.

İngilizcesi:
postmodern feminism
« Sözlük Dizinine Dön