postüla

« Sözlük Dizinine Dön

Çoğunlukla örtük olarak kabul edilip kullanılan, zorunlu bir mantıksal temele dayanmamalarına ve aksiyomlar gibi evrensel kabul görmemelerine rağmen insanlar arasındaki iletişimin temelini oluşturan önermeler. Örn. “Ahlaki görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir” yargısında olduğu gibi. bkz. varsayım, teorem, aksiyom, hipotez.

İngilizcesi:
postulate
« Sözlük Dizinine Dön