pratik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Teoriden ziyade uygulamaya dönük olan. 2. İnsan emeği ve üretim araçlarının kullanılmasıyla, belirli bir hammaddenin belirli bir ürüne dönüştürülmesi süreci. Bu çerçevede, doğanın insan emeği ile dönüştürülmesine ekonomik pratik; mevcut toplumsal ilişkilerin dönüştürülmesine siyasal pratik; kişilerin bilinçlerinin dönüştürülmesine ideolojik pratik; kuramsal araçlarla yöntemleri bir araya getirerek bilgi üretmeye de teorik pratik denmektedir. (L. Althusser)

İngilizcesi:
practise
« Sözlük Dizinine Dön