rant kollama

« Sözlük Dizinine Dön

Piyasa koşullarında üretim yaparak değil, siyasal karar birimlerini etkilemek suretiyle devletin yaptırım gücünün kendine menfaat sağlayacak biçimde işlemesini sağlayarak iktisadi kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin tümü. (A. Krueger) Kamu tercihi okulunun öncülerinden Gordon Tullock tarafından icat edilmiş olan ve bir firma ya da sektör tarafından siyasi etki ya da lobicilik yoluyla rekabetçi fiyatın üzerinde aşırı tekelci kazanç peşinde koşmaya işaret eden terim. Rant kollama sonucu ortaya çıkan sosyal sorun ve refah kaybını inceleyen iktisatçıların geliştirdikleri yaklaşımlara da rant kollama teorisi denir.

İngilizcesi:
rent seeking
« Sözlük Dizinine Dön