rasyonel beklentiler okulu

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanları sistemli bir şekilde aldatmanın mümkün olmadığını, günümüzde bireylerin çok çeşitli bilgilenme araçları yardımıyla beklentilerini anında ve geleceğe bakarak ayarladıklarını, bu nedenle de -beklenmedik, önceden ilan edilmemiş, sürpriz olanlar dışında- istikrar tedbirlerinin kısa dönemde bile işe yaramayacağını ileri süren, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren iktisat politikası tartışmalarına damgasını vuran iktisat okulu. Yeni Klasik Okul olarak da anılmakla birlikte, Klasik iktisadi öğretinin izinden giden ve geniş anlamda “yeni Klasik okullar” adı altında toplanabilecek başka okullar da vardır. bkz. parasalcı okul, arz yanlı iktisat.

İngilizcesi:
rational expectations school
« Sözlük Dizinine Dön