rasyonellik ilkesi

« Sözlük Dizinine Dön

Sosyal bilimlerde davranışların açıklanabilmesi için genel yasalar bulma amacına yönelik olarak öne sürülen ve tüm faillerin daima içinde bulundukları duruma uygun olarak davrandıklarını ifade eden ilke. bkz. durumsal çözümleme.

İngilizcesi:
rationality principle
« Sözlük Dizinine Dön