reel kültür

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanların açıkladıkları inanç, değer ve normlarla ilişkili olarak gerçekleşen tutum ve davranışları. bkz. kültür.

İngilizcesi:
real culture
« Sözlük Dizinine Dön