sanayi kapitalizmi

« Sözlük Dizinine Dön

Kapitalistleşme sürecinin ticari kapitalizm döneminden sonraki aşaması. 19. yüzyıldan önce ticaret sektöründe yoğunlaşması nedeniyle ticari nitelik taşıyan sermayenin, sanayi devrimi sonrası gelişen sanayileşme sürecinin hızlanmasıyla bu sektörde yoğunlaşması sonucu sınai bir niteliğe bürünmesi. Kapitalist üretim ilişkilerinin ağırlığının ticaretten sanayiye kayması sonucu aldığı yeni şekil.

İngilizcesi:
industrial capitalism
« Sözlük Dizinine Dön