sanayi merkantilizmi

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. merkantilizm.

İngilizcesi:
industrial mercantilism
« Sözlük Dizinine Dön