sanayi

« Sözlük Dizinine Dön

Endüstri. Tarımsal olmayan yahut toprağa dayanmayan üretim-tüketim mallarının üretilmesi, hammaddelerin yarı mamul ve mamul madde haline getirilmesi için gerçekleştirilen iktisadi faaliyetler ile bu süreçte kullanılan araçlar bütünü. Sanayinin hızlı ve eksiksiz gelişmesi, teknolojik düzeyin yükselmesi ve sanayi sektörünün ekonomideki ağırlığının artması sürecine de sanayileşme ya da endüstrileşme denir. bkz. tarım, ağır sanayi, montaj sanayii.

« Sözlük Dizinine Dön