sanayileşme politikası

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülkenin sanayileşmesinin hangi yollardan ve nasıl gerçekleştirileceği sorusuna cevap arayan, bu süreçte gözetilecek hedefler, araçlar ve önceliklerin belli bir düzen içinde belirlendiği politika. bkz. ithal ikameci sanayileşme, ihracata yönelik sanayileşme.

İngilizcesi:
industrialization policy
« Sözlük Dizinine Dön