saray entellektüelleri

« Sözlük Dizinine Dön

Saray uleması. Kapıkulu aydınlar. Gerek siyasi-ideolojik körlükleri, gerekse ekonomik çıkarları veya korkuları nedeniyle siyasi otorite ile iyi geçinmeye özen gösteren, yapılan haksızlıkları, yolsuzlukları ve zulümleri görmezden gelen, hatta bunlara çeşitli meşrulaştırıcı kılıflar bulan aydınlar.

« Sözlük Dizinine Dön