sarı sendikacılık

« Sözlük Dizinine Dön

Emeğini satarak geçinen işçilerin işverene karşı haklarını korumak, işçiler lehine etkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan, fakat tam tersi bir işlev görerek, el altından işverenle işbirliği yapıp işçiler aleyhine faaliyette bulunulan sendikacılık türü.

İngilizcesi:
pseudo-unionism
« Sözlük Dizinine Dön